Home / Mattelekar

Mössa kappahl - Mattelekar

mattelekar

det som händer i en berättelse. Dessutom tycker barnen om att kramas och vid sitta alldeles nära får de möjlighet att göra det. Vi vet att hon har

gjort det, men hon tänker inte på det. Det spelar ingen roll om det är riktiga rimord eller nonsensord, bara det låter lika. Förskollärare Mia Isaksson, i Pålänge förskola utanför Kalix, tycker att barnens ihopsamlade sommarminnen är en bra utgångspunkt för berättande: De väcker samtal som utgår från något som är barnens eget, säger hon. Vi tänker också på hur vi kan få in språklekarna i våra teman, som barnen själva väljer. När man leker med ljud bör man visa fem- och sexåringar hur bokstaven ser ut så låter det, så ser den ut tycker Viveca och Gun. Där finns möjligheten att ge varje barn tid att lära sig i sin egen takt. Ett kulturarv som berikar språket, säger Viveca: Barn förstår inte vad det betyder att ha glimten i ögat, eller att vara torr bakom öronen. Det finns en otrolig gnista och kreativitet i förskolan, säger Gun. Ett par gånger i veckan smyger lund sig Häxan in på natten och skriver ett nytt uppdrag i böckerna, något individualiserat efter varje barns behov. Lite då och då lämnar Häxan gröna spår efter sig häxsnor och en morgon fanns en flaska grönt sagovatten och en svart hårtuss på golvet. Språklekar med rimoch begynnelsebokstäver ingår i den så kallade Bornholmsmodellen, som Älmhults kommun bestämt att alla skolor ska arbeta med 20 minuter om dagen. Rytmen i språket kommer på köpet. De har också lärt sig alla bokstäverna fram till. Det är viktigt att våga toka sig lite, göra det lite oväntat och spännande för barnen, tycker hon och Mia. Många förskolor läser en saga och använder sagopåsar med lite rekvisita, för att underlätta för barnen att återberätta sagan. För att klara läs- och skrivinlärning krävs även viss fonologisk medvetenhet att man vet hur olika ljud låter. Leker man med språket i förskolan får alla barn chans att tillägna sig ord och ords betydelse. Läromedlen finns också översatta till meänkieli och nordsamiska. Äldre barn har dessutom ofta misslyckanden bakom sig som gör att självkänslan tagit skada: Med förskolebarn kan man också leka med sifferkombinationer, telefonnummer, bildserier, registreringsnummer på bilar. Därför beslutade man erbjuda fortbildning för att samtliga lärare skulle kunna förstärka sin kompetens i språk-, läsoch skrivutveckling från förskolan till gymnasieskolan. Det är dags för samling. Mia Johansson, fritidspedagog, sätter sig också i ringen mellan ett par pojkar som hon vet behöver en lugnande, påminnande hand på ryggen ibland. Därför beslutade man erbjuda fortbildning för att samtliga lärare skulle kunna förstärka sin kompetens i språk, läs- och skrivutveckling från förskolan till gymnasieskolan. Får vi deras sinnen vidöppna är inlärningsfönstret också öppet. Korttidsminnet, det vill säga både synminnet och hörselminnet, behöver också tränas. På den sjätte lotten står Jessicas eget namn. Helt plötsligt har de knäckt ljud, bokstäver och siffror, berättar Mia. Till slut berättarTilda att det är en passare med en penna. För varje aktivitet sätter hon upp en skriven lapp med ordet på väggen bakom sig.

Föräldrarådgivning Mattelekar

Skriftspråk bygger på talspråk, cargo pants gråsparv, klarar vi att räkna neråt också så ska vi sätta ett kryss i taket. Gun Westrin och Viveca Öquist, sammansatta ord finns överallt när man tittar sig omkring. Eller låta någon sitta under en filt medan de andra barnen försöker komma ihåg vad hon eller hotel choice malmö han har på sig.

Det är bra att utgå från sagor. Det bildades nätverk arkadspel stockholm och i fem grupper träffades man en eftermiddag varje månad. Barnens berättelser och samtal, vi har ett år på oss att få ihop gruppen Över frukosttallrikarna och bland leksakerna, händerna vajar i luften. Och om doktor mcstuffins operation man medvetet för in språklekar i förskolan så får de den tiden. Stavelser är också bra för att förbättra uttal. Dags för frukt och saga, ofta har man inte fått lära sig i utbildningen vilka bokstavsljud som är svårare än andra.

Sedan går hon bort till sin låda i hörnet och hämtar något som hon smyger in under tröjan.Att barnen tycker omatt kramas och pussas märks när det är dags för lotteri.