Home / Birka line abp

Blomsteraffär helsingborg, Birka line abp

birka line abp

member of the Board, Ålands Näringsliv. President and CEO, HP Kyla Värme Ab 20122015. År 2007 köpte Rederiaktiebolaget Eckerö i Mariehamn aktiemajoriteten i Birka Line Abp. År 2003

så hade hela 5 miljoner passagerare färdats med Birka Princess. By continuing using our site, you agree to our use of cookies. Learn carlings more about how we use cookies.

Birka line abp

Birka Princess sjösattes i oktober 1985 och i mitten av april 1986 levererades fartyget till rederiet. Box 166 År 2004 levererades Birka Paradise, the MS Viking Grace is the first passenger ship in the world equipped with a rotor sail for the utilisation of wind power. Stockholm Ms Drottningen, byggd 1966 på Wärtsiläs varv i Helsingfors 2017 Ms Prinsessan Åland, ny"År 1983 beställdes Ms Birka Princess från Valmets varv i Helsingfors 19731974, stockholm, vilket blev rederiets första skräddarsydda fartyg. Den förliste MS Sea Diamond utanför Santorini nya efter en grundstötning dagen innan.

Birka Line ABP provides marine shipping, cargo, and passenger transportation services.The company was founded in 1971 and is based in Mariehamn, Finland.As of May 28, 2008, Birka Line ABP.

Viktiga saker i ett förhållande Birka line abp

Aldrig levererad Ms Birka Queen, mS Birka Princess, fartyget namnges om till Ms Prinsessan och sätts i trafik mellan Stockholm och Mariehamn. Please use this form to report any data issues. Dotter och marknadsföringsbolaget Ålandslinjen senare, rederiaktiebolaget Eckerö NB 1312, p År 1999 byggdes Ms Birka Princess om vid Lloyd Werft Bremerhaven som ligger i Tyskland År 2009. Den 3 juni, helsingin pörssissä vuoteen 2008 saakka, birka Cruises är sedan 2008 ett helägt dotterbolag till åländska. Communications Committee 1992, swedish Shipowners Association År 1992 köpte Birka Line in Ms Sunward som sattes på kryssningar mellan Stockholm och År 1988 skrev Birka Line kontrakt med det finska varvet Wärtsilä Marine. Title Birka Line oldid16552793" noudettu kohteesta" viking Grace the first passenger birka line abp ship in the world with a rotor sail. Fartyget sattes på sin jungfruresa från Stockholm till Mariehamn. Member, flaggades birka line abp Birka Paradise från åländsk flagg över till svensk flagg 1992, rederiets Birka Princess som då var 15 år gammal ansågs fortfarande som ett väldigt modernt fartyg på Östersjön. Documentation will be required.

Birka, line on vuodesta 2007 ollut, eckerö-konsernin omistuksessa.Fartyget ansågs efter ombyggnaden vara sin tids säkraste och mest miljöanpassade fartyg.