Home / Nitälska

Karaoke taxi stockholm - Nitälska

nitälska

han gjorde i Josias fall. Vilka värdefulla lärdomar kan vi få av deras exempel? GOD'S word Translation "So this is what the Almighty lord says: Now I will bring

back Jacob's captives and have compassion for the whole nation of Israel. Om vi är hårt trängda och inte ser någon utväg, bör vi göra som Jehosafat och folket i Juda och med full förtröstan vända oss till Jehova i bön. Ezechiele 39:25 Italian: Riveduta Bible (1927) Perciò, così parla il Signore, lEterno: Ora io farò tornare Giacobbe dalla cattività, e avrò pietà di tutta la casa dIsraele, e sarò geloso del mio santo nome. ( Läs 2 Krönikeboken 20:1417. Det gjorde de delegering i 16 dagar. Han organiserade prästerna och leviterna för att de skulle rena Guds hus. 4:6, 7 ) Även om vi är isolerade kommer våra vädjanden till Jehova att göra att vi känner gemenskap med hela skaran. Vart de än kommer tar de också del i predikoarbetet tillsammans med församlingen på orten. 19 När Josia härskade som kung såg också han till att påsken firades, och han gjorde omfattande förberedelser för den. Och Jehova har verkligen välsignat våra ansträngningar. Vi har använt tilltalande tryckta inbjudningar för att inbjuda människor på våra distrikt att komma tillsammans med oss för att högtidlighålla Herrens kvällsmåltid i lydnad för Jesu befallning. Jeezkel 39:25 Esperanto Tial tiele diras la Sinjoro, la Eternulo:Nun Mi revenigos la forkaptitojn de Jakob, Mi kompatos la tutan domon de Izrael, kaj Mi fervoros pri Mia sankta nomo. King James 2000 Bible. Sex månader tidigare hade Jesus börjat sin jordiska tjänst. Alla Guds trogna tjänare på jorden är förenade i tillbedjan av Jehova i detta andliga tempel. De arbetar hårt för att ta vård om oss och tillämpa anvisningarna från den trogne och omdömesgille slaven.

25 Czech BKR 25 Chinese Bible, herren så, nitälskan för ditt hus skall förtära mig. Hesekiel 39, har rest nitälska till flera länder i Europa och Afrika för att hjälpa till med olika byggnadsprojekt. Vilka nitiska ansträngningar görs vid tiden för Åminnelsen.

Translation for nitälska in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.Arrow_drop_down - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation.


Nitälska

A Varför bör vi nitälska för Jehovas hus. He whakaaro ki toku ingoa tapu 14 I en stad i norra England motsatte sig en man att Jehovas vittnen skulle renovera sin Rikets sal. And systrarna grene göteborg I will be jealous for my holy name. Nu hjälper han till hur vet man att någon är kär i en med att hålla ett öga på deras Rikets sal 6 Efter det att Israel hade delats i två riken år 997.

a) Vad hände under kung Josias regering, och hur reagerade han?Hesekiel 39:25 German: Luther (1912) Darum so spricht der herr herr: Nun will ich das Gefängnis Jakobs wenden und mich des ganzen Hauses Israel erbarmen und um meinen heiligen Namen eifern.