It took some time from I travelled in Norway to when I received the invoice.If you register, you as the renter / lessee will receive the invoice directly.2 Eurovinjettdirektivet förhindrar "rabatter eller avdrag på avgiften för externa kostnader, eftersom det skulle innebära en betydande risk för diskriminering av vissa användarkategorier".

För en längre betalväg varierar avgiften med längden på sträckan.Before you start, you dont need to sign up for an account to use this service but if you do you can: pay the levy faster change the dates you want the levy to start (up until 1 day before) get a refund buy.Det finns i princip två typer av betalvägar vägtullar och vinjettvägar (det vill säga tidsbundna avgifter).

Detta har använts som argument för att avgift då måste införas även på andra trafikslag, för att dessa inte ska subventioneras av tung trafik.Read more about the history and the product range of ages for the Eurovignette.