Vid behandling av psykiska störningar ingår ofta psykoterapi.WHO :s diagnosmanual, iCD definierar psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99) som störningar i den psykologiska utvecklingen.Genom faktoranalys har Caspi.

10 Positiv affekt - vid gott humör, lugn och full av liv.Psykisk ohälsa förklaras med stress - sårbarhetsmodellen, vilket innebär att psykiska symtom kan ha flera orsaker (vara multifaktorella).

19 Funktionella, organiska och drogutlösta störningar redigera redigera wikitext Huvudartiklar: Organiska psykiska störningar och Drogutlösta psykiska störningar Med psykisk störning förstås i första hand störningar som har sin grund i psyket.En del störningar påverkar personen ständigt, i varierande grad.Social aktualisation - anser att människor och samhället kan utvecklas positivt och växa.