Man föreslår att regeringen ska utreda om det går att tydliggöra skolbibliotekens pedagogiska funktion i skollagen.Emma Lindgren, samt en biblioteksassistent på heltid.Jenny Nilsson från NSG samtalade med två undervisningsråd, Anette Holmqvist från Skolverket och, anna Wide från Skolinspektionen.

Och bygg upp verksamheten utifrån det.Anna Wide menade att det är viktigt både nu och framtiden att man ställer sig frågan Vad behövs på just den här skolan?Svårt att säga i dagens politiska läge vad den nya regeringen kommer att till sig av Skolverkets rapport.

El Nacional joins more than a dozen local newspapers that in recent years have stopped circulating due to the lack of imported paper and the economic crisis striking media companies across the country.El Nacional is known for its harsh criticism of the government of Venezuela, a once-wealthy oil nation that has been plunged into economic turmoil under two decades of socialist rule.The 50 journalists who work for the print edition now the 35 already working on the digital edition, and no one will lose their job, said the papers editor, Patricia Spadaro.