Common Goals of the First European TransGender Council, nov.Enligt en av hans studier har flickor i åldern 9 till 12 år en genomsnittlig fördel på cirka 1 IQ-poäng i fråga om abstrakta (icke-verbala) resonemang.

Kvinnor tenderar att omvandla mer mat till fett, medan män omvandla mer till muskler och energireserver.Accord Alliance believes that improving the way health care is made available and delivered is essential to ensure that people receive the services and support they need to lead healthy, happy lives.

Frågan togs upp i ett flertal riksdagsmotioner genom åren, med start 2002.Hur spelar materiella kroppar roll för transsexuella personers möjligheter att bli igenkända som det kön de själva känner igen sig som?