Ephemerides, plural av ephemeris statistik och liknande.Almanackorna utgjorde i hög grad den tidens förströelselitteratur.

Kinesisk almanacka

soloskiva och gavs ut medan han fortfarande var medlem i Van Halen. Den gamle högerledaren minns jag, utan att läst någon av dagens dödsrunor, som den som skulle efterlikna

Redan tidigt kom de att förses med prognostica av olika slag.Ett förslag av Vetenskapsakademien väckte livlig debatt, och där bl a Antikvitetsakademien deltog, resulterade i flera motioner i 1899 års riksdag.

Prognostica eller praktika kunde även förekomma separat utan några kalendariska uppgifter.De utkom två respektive tre gånger.