Förmodligen inte fullt.Både i målsättningsarbetet, att skapa engagemang för målet och hur uppföljningen och återkopplingen ser.

Återkoppling

på 19 och 1 på 21 ( Leon 8 såklart!) fortfarande gillar att hänga med sina päron. Funten är numera rekonstruerad och står i koret och bär upp en

Bristande kommunikation från chefer, otydliga prioriteringar, bristfälligt eller obefintligt arbetssätt.Man måste bara vara villig att lära av forskningen, de som lyckas bäst och följa de recept på framgång som faktiskt finns därute.

Tydliga och utmanande mål är grunden och skapar motivation, ansträngning, uthållighet och sist men inte minst en tydlig prioritering för de som ska leva strategin.Undersökningar visar att så mycket som 9/10 strategiska beslut inte når de uppsatta målen.Det må vara en klen tröst, men du är långt ifrån ensam; strategigenomföranden är generellt ett eftersatt område i Sveriges organisationer.